Först och främst inom 2K-tekniken

2K-teknik

FERBE är specialister när det gäller verktyg för dubbelgjutning, så kallad 2K-teknik. Redan i slutet av 50-talet tillverkade vi verktyg för just dubbelgjutning och var därmed en av pionjärerna i världen. 

Dubbelgjutningsteknikanvänds inom många av de områden där vi är aktiva, bland annat medicin-, fordons-, förpackningsindustrin. Detaljerna är ofta komplicerade och med en mängd inbyggda funktioner. Det ställer mycket höga krav på verktygen och på oss som tillverkare.

Unika verktyg och tuffa problemlösningar - det gillar vi

Dubbelgjutning är en teknik som ofta används för att kombinera två materials unika egenskaper. Det kan till exempel vara en lucka i hårt material som ska kombineras med ett gångjärn i mjukt material, eller en symbol som gjuts in i ett annat material för att förhindra symbolen från att nötas bort. Tekniken och materialen utvecklas ständigt och vi har säkerligen bara sett början på vilka användningsområden tekniken kan utnyttjas till. Verktyg för dubbelgjutning är komplicerade och det finns många tekniska grundprinciper att ta hänsyn till, exempelvis robotflytt, rundbord, indexplatta, core-back och Spin-Stack teknologi. Det här ställer väldigt höga krav på oss, varje verktyg är unikt och innebär tuffa problemlösningar - och det gillar vi. FERBE erbjuder ett helhetskoncept där vi är med från början av ett projekt hos kunden fram tills det går i produktion.