Vi ställer höga krav på oss själva – det får du också gärna göra

Kvalitet

Vår affärsidé är att tillgodose kunder med högt ställda krav inom polymeridustrin med tekniskt avancerade små till medelstora formverktyg. 

Kvalitet och precision är ett måste när det gäller högpresterande verktyg. FERBE har omfattande kunskap om till exempel multikavitetsverktyg och etageverktyg med avancerade nålventilssystem för extrema produktionsvolymer.
För att säkerställa tillverkningskvaliteten använder vi oss av vår avancerade mätavdelning. Där kan vi kontrollera och verifiera de mycket snäva toleranserna som krävs för verktygstillverkning.

För oss på FERBE är ett avslutat projekt början på något nytt

Att vara med och starta nya projekt är alltid en utmaning, men vi är också mycket angelägna om att få hjälpa till att avsluta dem. Ett avslutat projekt är alltid början på något nytt, ett steg närmre färdig produkt.

Att involvera oss tidigt i projekten ger en kortare projekttid. Vi hjälper er att produktionsoptimera, öka funktionaliteten i slutprodukten och förbättra tillverkningsvänligheten, vilket i slutändan innebär en effektivare produktion hos formsprutaren.
Totala projekttider hos Er på ett år eller mer är inget ovanligt och sett ur det perspektivet är tiden för verktygstillverkningen väldigt kort.

Att minimera tid till marknad är ofta avgörande när det handlar om att ligga steget före konkurrenterna. Med FERBEs helhetskoncept kommer du snabbare ur projekten, det ger en bättre totalekonomi och blir början på något nytt.