Självklart vågar vi kalla oss specialister - det är ju det vi är

Teknik

Med stor kunskap och moderna maskiner kan vi alltid erbjuda den bästa lösningen.
Vi jobbar med väldigt snäva toleranser, ofta ner till tusendelar av en millimeter (ett hårstrå är cirka 50 tusendelar). Till vår hjälp har vi avancerad 3D-CAD/CAM beredning samt en ultramodern maskinpark bestående av bland annat höghastighetsfräsar, trådgnistar, sänkgnistar och LaserCusing maskin. Med mätmaskiner för 3D-mätning såväl som optisk mätning kontrollerar vi verktygen under hela tillverkningen.

Att vi vågar kalla oss specialister beror förstås på de ovärderliga kunskaper som medarbetarna på FERBE besitter inom olika områden. Med dessa kunskaper kan vi ta ett helhetsansvar i varje projekt.

Vårt helhetskoncept innebär:

  • Projektledning
  • Predesign/riskanalys
  • Formfyllnadsanalys
  • Konstruktion
  • Verktygstillverkning
  • Provkörning av verktyg
  • Fulltaktsprov
  • Uppmätning av detaljer
  • Eftermarknadsstöd

Stolta experter på många områden

Det är ingen slump att flera världsledande internationella företag valt FERBE som leverantör av formverktyg. Vi levererar högpresterande kvalitetsverkyg till många branscher och är stolta experter inom en mängd olika områden, bland annat 2K-verktyg, multikavitetsverktyg, etageverktyg och verktyg för co-injection.